Van de Hereheide
Korthaar Teckels Start Over Ons De Teckel Nieuws 2018 Onze Teckels Puppy's Foto's Links Contact
De Werkproeven   Om de jachtaanleg van een Teckel te kunnen beoordelen worden er jacht- of werkproeven ingericht speciaal voor Teckels. De Teckel is een veelzijdige jachthond, de proeven zijn dan ook erg uiteenlopend van aard. Zowel het werk boven als onder de grond wordt getest. Niet alleen jagers nemen deel aan deze proeven, ook liefhebbers van het ras vinden het belangrijk dat deze eigenschappen behouden blijven. Neem je deel aan deze proeven en leg je ze met goed gevolg af, dan krijg je een zogenaamde 'aantekening'. Heb je al een stamboomteckel, dan ga je ongetwijfeld één of meerdere aantekeningen kunnen terug vinden bij de voorouders van je Teckel. Proeven en aantekeningen SV = SchotVast. Om aan de werkproeven te mogen deelnemen, is het noodzakelijk dat je hond schotvast is. Tijdens deze proef wordt de hond door de voorjager (de deelnemer) op het teken van de keurmeester vooruit gestuurd. Wanneer de hond tussen de 30 en 50 meter van de voorjager verwijderd is, worden er 2 geweerschoten gelost. Als de hond niet schuw of angstig reageert, is hij geslaagd voor deze proef en krijgt hij dus de aantekening SV. WA = Water Apport. Hier wordt er gekeken of je Teckel bereid is om wild uit het water te apporteren. Er wordt een dode eend zo'n 8 meter van van de oever gegooid waarbij er 2 hagelschoten gelost worden. Op geen of maximum 1 bevel van de voorjager moet de hond de eend apporteren. Aanmoedigen mag, maar dat kost punten. De Teckel wordt hier beoordeeld op 'ZIN VOOR HET WATER' en 'BRENGEN VAN DE EEND'. Bovengrondse Selectie. Bij deze proef gaat men de aanleg tot speurcapaciteiten bekijken. Er wordt een spoor van 250 meter gelopen met 1 haak (bocht) erin met wondbed (plaats waar het wild gaat 'rusten', op deze plaats is meer zweet (bloed) terug te vinden en vaak ook haar en je kan van deze plaats meestal ook de vertrekrichting van het wild afleiden). De hond mag niet meer dan 2 keer van het spoor afwijken. Verder wordt je hond ook bij deze proef op uiterlijk en schotvastheid getest.  SP = Spürlaut of Luid op spoor. Hier wordt de aanleg voor het  'luid' jagen getest. De proef gaat als volgt in zijn werk. De  keurmeester en zijn helpers gaan op een rij naast mekaar (in  linie) door een veld waarvan geweten is dat er hazen zitten  (geen konijnen!). De voorjagers volgen deze rij op een  afstandje. Van zodra de eerste rij een haas ziet vertrekken, stopt  de rij. De keurmeester duidt dan een voorjager aan, die het  spoor gaat moeten uitwerken. Let wel, de hond mag de haas  NIET gezien hebben. De hond wordt in de buurt van het begin  van het spoor neergezet. Hij moet dan zelfstandig het spoor  oppikken, uitwerken én 'luid geven' (dat is hier een geluid  tussen blaffen en janken in, slechts enkele jachthonden kunnen  dit). De hond wordt hier beoordeeld op 'NEUSGEBRUIK',  'LUID', SPOORWIL' en 'SPOORVASTHEID'.   BHFK = BauHund Fuchs Kunstbau of Bouwhond Vos  Kunstbouw. Hier wordt er gekeken naar de geschiktheid van de  hond voor het eventueel later werken in een natuurbouw en de  hond leert er de gevaren kennen van het ondergronds werken.  De kunstbouw wordt volgens een vast patroon ingericht zodat  deze proef gestuurd kan worden. De hond wordt aangezet en  moet dan zelfstandig de bouw in tot aan de eerste ketel waar hij  luid dient te geven. Vanaf dan wordt de vos los gelaten en van  zodra die voorbij een bepaald punt is, wordt ook de hond  verder gelaten. Deze proef duurt maximum 30 minuten, 10  minuten voor zoeken en achtervolgen en 20 minuten voor  voorliggen en aanblaffen. De hond wordt beoordeeld op  'SCHERPTE', 'VOLHARDING', 'PASSIE' en 'LUID'.   SchwhK = SchweissHund Kunst of kunstzweetspoorproef 24 uur.  Bij deze proef wordt er gekeken naar de geschiktheid van de  hond voor het nazoeken van 'ziek' grootwild. Bij deze proef  wordt er 24 uur op voorhand een kunstmatig spoor van 1000 tot  1200 meter uitgelegd. Er wordt hiervoor maximum 1/4de liter  zweet gebruikt wat onderweg gesprenkeld wordt en er zijn 3  haken en 3 wondbedden in het spoor terug te vinden. Aan het  einde van het spoor ligt er een stuk wild of een vel (huid). Deze  proef duurt maximum anderhalf uur. Bij deze proef wordt de  hond beoordeeld op 'WERKWIJZE', 'SPOORVASTHEID' en  'SPOORWIL'. Verder kan je bij deze proef nog extra  aantekeningen bekomen nl. TW en TB oftewel Totverweiser en  Totverbeller. Een Totverweiser is een hond die, als hij het stuk  gevonden heeft, onmiddellijk naar de voorjager terug keert om  hem duidelijk te maken dat hij weet waar het ligt. Een  Totverbeller is een hond die, aangekomen bij het stuk,  onophoudelijk blaft, tot de voorjager ook bij het stuk is. Om  deze aantekeningen te bekomen, moet je op voorhand de  keurmeester verwittigen. De zweetspoorproef is normaal  aangelijnd, maar voor TW en TB wordt de hond vanaf het 3de  wondbed losgelaten zodat hij deze eigenschappen kan laten  zien.   SchwhK/40 = zelfde als voorgaande, maar dan een spoor van  40 uur oud in plaats van 24 uur.   ST = Stöberen of drijfproef. Bij deze proef wordt er gekeken  naar de geschiktheid van de Teckel om wild uit een niet al te  groot bosperceel uit te drijven. Om aan deze proef te mogen  deelnemen, moet de hond de aantekening SP al op zak hebben.  Bij deze proef wordt er een perceel van minimaal 1 hectare  groot gebruikt. Keurmeester en helpers zetten zich rondom dit  perceel. Op teken van de keurmeester stuurt de voorjager zijn  hond het perceel in. De voorjager mag niet op het perceel  komen. De hond moet het wild zoeken en eens gevonden, luid  achtervolgen om ervoor te zorgen dat het wild het perceel  verlaat. Bij deze proef komen ook nog het 'volgen' en 'plaats  houden' aan bod. Bij het volgen (los of vast) is het de bedoeling  dat de hond zonder trekken netjes langs zijn voorjager blijft  lopen. Bij het plaatshouden wordt de hond ergens afgelegd  waar hij 5 minuten rustig moet blijven liggen terwijl de  voorjager uit het zicht is. Tijdens deze 5 minuten worden er in  de buurt van de voorjager nog 2 geweerschoten gelost. Verder  wordt de hond nog beoordeeld op zijn gedrag terwijl er in de  buurt mensen lawaai maken, met stokken tegen bomen slaan, er  geweerschoten te horen zijn, enz. De hond wordt dus bij deze  hele proef beoordeeld op 'WERKWIJZE', 'VOLHARDING',  'VINDEN', 'VOLGEN', 'PLAATSHOUDEN' en 'GEDRAG OP  POST'.   VP = VeelzijdigheidsProef. Deze proef is een combinatieproef.  De volgende onderdelen komen aan bod; Spürlaut, Stöberen en  een zweetspoor van 600 meter met 2 haken en wondbedden. Bij  deze proef wordt de hond beoordeeld op alle hiervoor in het vet  vermelde onderdelen. Vaak wordt deze proef over 2 dagen  gespreid
© Van de Hereheide 2018